För att flyga högt

För att kunna flyga högt
låter jag en boja falla till marken.

Jag bryter loss min energi från traditionen,
vill inte tyngas ner av gamla mönster.

Kärleksfullt och bestämt
släpper jag omgivningens förväntningar på mig.

Det är inte emot dem,
utan för mig själv.

Jag agerar nu från kärlek,
inte av vana och upplevt tvång.

För jag behöver ta hand om mig själv,
värna om min energi.

Jag är känslig nu,
mitt uppdrag viktigt.

 

 

Din energityp. Din själs frekvens.

Att landa i vilken energityp du är, det är att komma ett steg närmare din kärna.

Att veta din energityp öppnar upp för att hitta former, färger och material som vibrerar på samma frekvens som din kropp och din själ.

Att uttrycka din energi utåt, i till exempel kläder, inredning och på hemsidan, är ett sätt att hedra dig själv. Att ta hand om dig själv.

Så vilken energi dominerar i dig, vackra du?
Luft, vatten, eld eller jord?

 

I Carol Tuttles bok It’s just my nature beskrivs de fyra energityperna. Den kan jag verkligen rekommendera om du inte redan läst den. Här kommer en kort beskrivning av de fyra energierna.

LUFT. En extrovert, uppåtgående, hög och lätt energi. En person med dominerande LUFT-energi får naturligt mycket idéer och är optimistisk. Sprider glädje och hopp.

VATTEN. En introvert, mjuk och flödande energi. En person med dominerande VATTEN-energi är metodisk, detaljorienterad och konsekvent.  Har en lugnande effekt på andra.

ELD. En extrovert, framåtgående och aktiv energi. En person med dominerande ELD-energi är resultatorienterad, bestämd, handlingskraftig och kan hantera många bollar i luften samtidigt. Inspirerar andra till handling.

JORD. En introvert, konstant och stilla energi. En person med dominerande JORD-energi är reflekterande, analytisk, precis och fokuserad. Tillför klarhet och stabilitet till sin omgivning.